Stikkord: Christian Lomsdalen

Hva skal vi med religion og livssyn i skolen?

På hvilke måter er religion til stede i norske skoler i dag? Bør forskjellige religioner og livssyn behandles likt i religionsundervisningen, og er det skolens oppgave å legge til rette for dialog i et mangfoldig klasserom? Hvordan kan et religionsvitenskapelig perspektiv bidra til dette? Tirsdag 31. oktober vil disse spørsmålene belyses av religionsviterne Marie von der Lippe og Sissel Undheim […]

Read More