Bli med og feire!

 

Årets utgave av Mangfoldsbyen markerer STL Bergens 10-årsjubileum! I en uke fylt med kulturelle aktiviteter, foredrag og besøk hos kirker, templer og moskeer inviteres byens innbyggere til å bli kjent med Bergens mangfold av tro og livssyn. En uke som gir kunnskap, nye bekjentskaper og fellesskap. 

 

Mangfoldsbyen arrangeres hvert år av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen