Om Mangfoldsbyen

Mangfoldsbyen er en festival som feirer tros- og livssynsmangfoldet i Bergen. Gjennom kulturelle aktiviteter, foredrag og besøk hos tros- og livssynssamfunnene inviteres byens befolkning til å oppleve Bergens mangfold. Mangfoldsbyen arrangeres av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen

I 2022 feirer Mangfoldsbyen femårsjubileum. STL Bergen er en sammenslutning av 20 tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn som representerer bahá'íer, buddhister, hinduer, humanister, holister, jøder, kristne, muslimer, sikher og waqeffanna

STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse gjennom dialog. Arbeidsområder inkluderer helsetjenester, gravferd, inkludering, stillerom og hatkriminalitet. STL arrangerer åpne dialogkvelder og dialogkaféer gjennom året. Dialog baserer seg på lytting, respekt og forståelse. Det fremmer toleranse og etablerer fellesskap på tvers av uenigheter – uenighetsfellesskap. 

Mangfoldsbyen 2022 er støttet av Bergen kommune.