Om Mangfoldsbyen

Mangfoldsbyen er en uke som feirer tros- og livssynsmangfoldet i Bergen. Gjennom kulturelle aktiviteter, foredrag og besøk hos tros- og livssynssamfunnene inviteres byens befolkning til å oppleve Bergens mangfold.

Mangfoldsbyen arrangeres av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Bergen. STL Bergen er en sammenslutning av 18 tros- og livssynssamfunn i Bergen og omegn som representerer bahá’íer, buddhister, hinduer, humanister, holister, kristne, muslimer og sikher.

STL arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse. Arbeidsområder inkluderer helsetjenester, gravferd, inkludering, stillerom og hatkriminalitet. STL arrangerer åpne dialogkvelder og dialogkaféer gjennom året. Målet med dialog er å forstå og ha respekt for hverandre—ikke nødvendigvis å bli enige.

Mangfoldsbyen 2020 er gjort mulig basert på økonomisk støtte fra Bergen kommune.