Stikkord: åpen kirke

Åpent hus: Meet the Mormons!

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige inviterer til åpent hus med bevertning. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige er den største kirken i De siste dagers hellige (mormonerne) og den eneste i Norge. Det er en restorianistisk bevegelse, som betrakter seg som en videreføring av den lære som ble grunnlagt av Jesus Kristus. […]

Read More