Arrangører

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (hovedarrangør)

18 medlemssamfunn

Kirkelig dialogsenter Bergen