Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Dialogkafé (filosofisk praksis)

12. november, 11:3015:00

Kom og prøv forskjellige dialogformer!

Er du nysgjerrig på hvordan man bedre kan snakke sammen, eller kunne du tenke deg å snakke om mangfold, eller prøve å komme forstå tro? Da må du gjerne delta på dialog-arrangementene til Mangfoldsbyen. Det krever ingen forkunnskaper. Det er gratis og åpent for alle, uansett alder eller tro eller livssyn.

Solveig og Svein Jacob begynner med en filosofisk speed-dating om livssyn. Deretter vil deltakere bli invitert til en sokratisk dialog sammen med Dragana og Svein Jacob for å undersøke betydningen av mangfold. Avslutningsvis kommer Pedro til å holde en filosofisk kafé der spørsmålet “Hva er tro?” vil bli utforsket i fellesskap.

PROGRAM
1. Filosofisk speed-dating (ved Solveig og Svein Jacob)

Tema: Livssyn

2. Sokratisk dialog (ved Dragana og Svein Jacob)
Tema: “Mangfold”

3. Filosofisk kafé (ved Pedro)
Tema: “Hva er tro?”

Dette arrangementet er et samarbeid mellom STL Bergen og flere filosofiske praktikere i Bergen. Hva er en filosofisk praktiker? En filosofisk praktiker har masterutdannelse i filosofi og en videreutdannelse i dialog fra Norsk Selskap for Filosofisk Praksis.

“Filosofisk praksis er en gryende profesjon der universitetsutdannede filosofer har spesialisert seg på å samtale med ikke-filosofer, det vil si med folk flest. I Norge tilbyr om lag førti filosofiske praktikere:

  • Veiledning i form av én til én-samtaler

  • Ledelse av filosofiske gruppesamtaler

  • Innledninger eller foredrag med etterfølgende dialog

Filosofisk praksis benytter dialogen som metode. En filosofisk praktiker følger Sokrates’ eksempel ved å stille tankevekkende spørsmål fremfor å gi lærde svar. Gjennom samtaler som tar utgangspunkt i dagligdagse, personlige anliggender, fremmer praktikeren filosofisk refleksjon.

I en travel hverdag kan det være lurt å stanse opp og reflektere over eget liv og virksomhet. Ved å oppdage det filosofiske i det hverdagslige, og det hverdagslige i det filosofiske, ser vi oss selv og vår virksomhet i et større perspektiv. Dét er personlig givende og kan være svært nyttig.” (fra nsfp.no).

ARRANGØRER
Pedro: Pedro er utdannet filosofisk praktiker ved Norsk Selskap for Filosofisk Praksis (NSFP) og tar en doktorgrad i pedagogisk filosofi ved Universitetet i Bergen. Som praktiker er han opptatt av samspillet mellom individet og omverden, og betydningen dette har for vår personlige utfoldelse.

Svein Jacob: Svein Jacob har hovedfag i filosofi, og har vært godkjent filosofisk praktiker siden 2010. Han har arbeidet som lærer på ungdomstrinnet og videregående trinn, men nå er han pensjonert seg i læreryrket. Ved siden av pensjonisttilværelsen tilbyr hanenesamtaler, parsamtaler og gruppesamtaler, filosofikafeer, sokratisk dialog samt karriereveiledning (coaching).

Solveig: Solveig er ferdig med den formelle utdanningen i filosofisk praksis i regi av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis. Til daglig er hun ansatt som professor i pedagogisk filosofi ved NLA høgskolen. Her har hun arbeidet med grunnlagsspørsmål innenfor allmennpedagogikk og spesialpedagogikk. Som pedagog og dialogisk praktiker er hun opptatt av å stimulere til dialog der man stiller seg grunnleggende spørsmål om hva det vil si å være et menneske, en person og det å være en voksen i møte med barn mm.

Dragana: Dragana tar utdanning i filosofisk praksis i regi av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis og jobber som forskningsrådgiver på Universitetet i Bergen. Siden hun har mastergrad i filosofi, doktorgrad i tverrfaglige migrasjons-og kulturstudier og erfaring som samfunnsforsker, hun har særlig interesse i filosofisk dialog om spørsmål som identitet, mangfold, tilhørighet og gruppedanning.

Emil: Er daglig leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STL Bergen). Emil fullfører høsten 2022 videreutdannelsen i filosofisk praksis i regi av Norsk Selskap for Filosofisk Praksis. Hvert år arrangerer STL Bergen festivalen “Mangfoldsbyen” (mangfoldsbyen.no). Mangfoldsbyen er en uke som feirer tros- og livssynsmangfoldet i Bergen. Gjennom kulturelle aktiviteter, foredrag og besøk hos tros- og livssynssamfunnene inviteres byens befolkning til å oppleve Bergens mangfold.

Meld deg på for å sikre deg en plass!

Følg arrangementet på Facebook!

Detaljer

Dato:
12. november
Tid
11:30 – 15:00

Arrangør

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen
Telefon:
969 08 380
E-post:
stlb@stlb.no
View Arrangør Website

Sted

Ny-Krohnborg Senter
Rogagaten 9
Bergen, Bergen 5055 Norge
+ Google-kart